ดาวน์โหลด
MT4
ดอกเบี้ยบาดหน้า! กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบ 7 ปี เป็น 1.75%
2018-12-19 17:17  0

นายฑิตนันท์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.50% ต่อปี เป็น 1.75% ต่อปี มีผลทันที ถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ แม้อุปสงค์ต่างประเทศจะชะลอตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้

โดยภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในอนาคต

สำหรับอนาคตกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% ต่อปี ยังเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากรรมการอีก 2 ท่านจะเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากต่างประเทศที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้แรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง โดยคณะกรรมการ กนง. เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะยังมีความเหมาะสมในระยะข้างหน้า โดยจะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไปยังไม่มีความคิดเห็นใดๆ แสดงความคิดเห็นของคุณเลย