ดาวน์โหลด
MT4
ประธานธนาคารโลก “ลาออก” ไปเอกชน
2019-01-08 17:17  0

“เป็นเกียรติมากที่ได้รับใช้ในตำแหน่งประธานของสถาบันที่น่าจดจำแห่งนี้ สถาบันที่ซึ่งเต็มไปด้วยแรงปรารถนาในการที่จะขจัดความยากจนมาตลอดการดำรงอยู่ของมัน”

– Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก กล่าวถึงกรณีที่เขาลาออกจาก “ธนาคารโลก”

“จิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก ประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนวาระถึง 3 ปี (กำหนดเดิม 2022) ทั้งนี้ “Jim” รับตำแหน่งมาตั้งแต่สมัย “Obama”

เขาเป็นคนที่ได้รับการยอมรับว่า มีความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างมาก และการตัดสินใจของเขา เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไปในทางที่ดี ทั้งประเด็นเรื่องโลกร้อน หรือการ Funding เข้าไปในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ

สุดท้าย มีการให้รายละเอียดไว้ว่า เขาจะยังคงทำงาน แต่ไปอยู่ในภาคเอกชนที่จะเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกำลังพัฒนายังไม่มีความคิดเห็นใดๆ แสดงความคิดเห็นของคุณเลย