ประกาศ
ดาวน์โหลด
MT4

วิธีการฝากเงินเข้าบัญชี

ลูกค้าของ INFINOX สามารถเปิดบัญชีและทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดได้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(USD)

ตารางการเปรียบเทียบช่องทางต่างๆ

ช่องทาง การฝากเงิน การถอนเงิน

Internet Banking
(อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง)

 • ค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลา
 • ขั้นต่ำในการฝาก
 • ไม่มี
 • ภายใน 2 ชั่วโมง
 • $50 (สูงสุด 500,000 THB)
 • ค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลา
 • ต่ำกว่า $50 คิด $15
 • 1 - 5 วันทำการ

Wire Transfer
(โอนเงินผ่านธนาคาร)

 • ค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลา
 • ขั้นต่ำในการฝาก
 • $15
 • 3 - 5 วันทำการ
 • $50
 • ค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลา
 • $15 - $30
 • 3 - 5 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลา
 • ขั้นต่ำในการฝาก
 • USD*2.5% + EUR$0.15
 • 1 วันทำการ
 • $50
 • หน้าเว็บไซต์หลัก

*บริษัท INFINOX ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการฝาก

 • ค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลา
 • $15
 • 1 - 7 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลา
 • ขั้นต่ำในการฝาก
 • 3%
 • 1 วันทำการ
 • $50

*บริษัท INFINOX ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการฝาก

 • ค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลา
 • $15
 • 1 - 7 วันทำการ

วิธีการฝากเงิน

วิธีการถอนเงิน