0
ดาวน์โหลด
MT4

Road To Trader

Market Framework

สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องมีก ก่อนตัดสินใจเข้าสู่ Financial Market เพื่อปูทางไปสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน กับ สัมมนาการลงทุนสุด Exclusive โดย Day Trade Boss กับเนื้อหาจัดเต็ม ใน 1 วัน

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

-Accept the risk ( การยอมรับความเสี่ยง ), Price Behavior (พฤติกรรมของราคา)

-Chart

Candlestick Chart ,

Market Profile Chart

-The Real Nature of Market Behavior (ธรรมชาติที่แท้จริงของพฤติกรรมตลาด)

-The 10 Laws of Market Dynamics การเคลื่อนที่ของราคากับกฎ 10ข้อ

-Understanding Volatility and How to Measure (ทำความเข้าใจเรื่อง volatility แการวัด volatility )

-Market Contextual (ความเข้าใจสถานการณ์ตลาด จากการอ่าน Time-frame)

-Directional Bias (การตีความ และ การอ่านแนวโน้มตลาด)

ด่วน ที่นั่งมีจำกัด

แล้วพบกันนะครับ

เงือนไขในการเข้าร่วมงาน

เพียงแค่ทำการเปิดบัญชีกับทาง Infinox ให้เรียบร้อยก่อนวันงานเท่านั้น

หมายเหตุ :

บทความนี้ใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้นำหรือชักชวนให้ลงทุน Infinox Capital (“Infinox”) ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการแนะนำการลงทุน เนื้อหาข้างต้นไม่ถือว่าเป็นการแนะนำการลงทุนหรือชี้นำกลยุทธ์ โดย Infinox หรือผู้เขียน การซื้อขายกับ Infinox อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเกินกว่าเงินฝากของคุณ

นักลงทุนควรมั่นใจว่าพวกเขาเข้าใจในความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหากมีความจำเป็น

โทร: 02-821-5994

LINE: @infinoxthailand

ลงทะเบียนสัมมนา