0
ดาวน์โหลด
MT4

หัวข้อ: เทรดอย่างปลอดภัย ทำกำไรด้วย Ultimate MAM system

ณ อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 22

วัน: วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562, 13:00-17:00 น.

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

จากอดีต "ป๊อบเทรด" รวมทีมกันสร้างเครื่องมือทุ่นแรง หุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่แทนเราในหลายโอกาส ทำหน้าที่หาจังหวะเทรด เน้นเก็บส่วนต่างที่ยาว ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

โทร: 02-821-5994

LINE: @infinoxthailand

ลงทะเบียนสัมมนา