0
ดาวน์โหลด
MT4

หัวข้อ: การเทรดด้วย Ultimate MAM System

วันที่ 22 กันยายน 2562, 13:00 – 17:00 น.

ฟรี! Class พิเศษ สำหรับ " การเทรดด้วย Ultimate MAM System "

ที่จะพัฒนาคุณให้เข้าใจ และวิเคราะห์การเทรดได้มากยิ่งขึ้น

กับ One-day Class สุด Exclusive ที่นักเทรดห้ามพลาด !!

ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูล forex พื้นฐาน

การเทรดด้วยระบบ MAM System

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

แล้วพบกันนะครับ

หมายเหตุ :

บทความนี้ใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้นำหรือชักชวนให้ลงทุน Infinox Capital (“Infinox”) ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการแนะนำการลงทุน เนื้อหาข้างต้นไม่ถือว่าเป็นการแนะนำการลงทุนหรือชี้นำกลยุทธ์ โดย Infinox หรือผู้เขียน การซื้อขายกับ Infinox อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเกินกว่าเงินฝากของคุณ นักลงทุนควรมั่นใจว่าพวกเขาเข้าใจในความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหากมีความจำเป็น INFINOX Capital (‘Infinox’) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 1077880 โดยจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท IX Capital Group Limited ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส Securities Commission of The Bahamas (SCB) หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188

ลงทะเบียนสัมมนา