0
ดาวน์โหลด
MT4

หัวข้อ: เทรดสบาย ๆ สไตล์ Technical

ณ The Legend Chiang Rai โดย INFINOX

วันที่ 1 : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562, 13:00 – 17:00 น.

รู้จัก INFINOX

พื้นฐานฟอเร็กซ์ทั้งหมด

Basic Technical

การใช้ Fundamental พื้นฐาน

วันที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562, 09:00 – 17:00 น.

การประยุกต์ใช้ Technical เพื่อหาจุดเข้า จุดออก การหาเป้าหมาย การบริหารพอร์ทการลงทุน ให้มีผลตอบเเทนที่ยั่งยืน

**เงื่อนไข: ลูกค้าที่ต้องการเข้าฟังสัมมนาต้องเปิดบัญชีจริง

โทร : 02-821-5994

LINE @infinoxthailand

ลงทะเบียนสัมมนา