ประกาศ
ดาวน์โหลด
MT4
8 ขั้นตอนง่ายๆ เปิดบัญชีเทรดหุ้น forex กับ INFINOX
เปิดบัญชีเทรดหุ้น Forex

Forex

เปิดบัญชีเทรดหุ้น Forex กับ INFINOX ง่ายๆ แค่ 8 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่1

คลิก เพื่อสมัครเปิดบัญชีจริงกับ INFINOX

– หรือเข้าหน้าหลักของ http://www.infinox.co.th คลิก “ เปิดบัญชี ”

INFINOX Thailand เปิดบัญชี

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนตัว : เลือกโหมดภาษาอังกฤษ EN ในการกรอกข้อมูล คุณจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันมาร์คเอาไว้

– คลิกเลือก ประเทศที่พักอาศัย

– คลิกเลือก คำนำหน้าชื่อ

– ชื่อ

– นามสกุล

– คลิกเลือก ประเภทบัญชี

– คลิกเลือก สกุลเงิน : แนะนำเป็น USD

– หมายเลขโทรศัพย์มือถือ

– ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

– อีเมล์

– รหัสแนะนำ ( ถ้ามี )

– คลิก Continue Application

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

– รหัสไปรษณีย์

– ที่อยู่

– ถนน

– เมือง

– เขต / ภูมิภาค

– วัน เดือน ปีเกิด

– รหัสผ่านของคุณ ( สร้างรหัสผ่านขึ้นมาเอง )

*** รหัสผ่านจะต้องมี 8 อักขระขึ้นไป ประกอบไปด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และก็ตัวเลข

– คลิก Continue Application

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

ขั้นตอนที่ 4

ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน : ให้คุณกรอกข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับการจ้างงาน และสถานะทางการเงินของคุณ

– คลิกเลือก สถานะการจ้างงาน

– คลิกเลือกอาชีพของคุณ

– คลิกเลือก มูลค่าทรัพย์สินและสินทรัพย์

– คลิกเลือก NO ตรงคำถาม : คุณเป็นพลเมือง หรือมีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

– คลิกเลือก รายได้ต่อปี โดยประมาณ

– คลิกเลือก แหล่งเงินทุนที่คุณตั้งใจจะซื้อขายว่าได้มาจากไหน

– คลิกเลือก เปอร์เซ็นต์ของเงินฝากแรกของคุณ เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ

– คลิก Continue Application

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

ขั้นตอนที่ 5

ความรู้และประสบการณ์ในด้านการลงทุน

– คลิกเลือก คุณมีประสบการณ์ในการซื้อขายกี่ปี

– คลิกเลือก วัตถุประสงค์ทางการค้าของคุณคืออะไร

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา คุณมีการซื้อขายสินค้าหรือไม่ ?

– คลิกเลือก ประสบการณ์ในด้าน Forex

– คลิกเลือก ประสบการณ์ในด้านหุ้น / พันธบัตร

– คลิกเลือก ประสบการณ์ในด้านตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ

– โปรดระบุ จำนวนการค้าโดยเฉลี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์หล่าวนี้

– คลิกเลือก ความรู้ความเข้าใจในการซื้อขายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

– คลิก Continue Application

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

ขั้นตอนที่ 6

จะขึ้นหน้านี้มา ให้คุณทำการ คลิกเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมทุกช่อง หลังจากนั้นคลิก Submit

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

ขั้นตอนที่ 7

ให้คุณคลิกเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยม หลังจากนั้นคลิก Continue Application

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

ขั้นตอนที่ 8

การยืนยันตัวตนของคุณ : โปรดอัพโหลดสำเนาหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน และที่อยู่ของคุณ

– ชื่อ – นามสกุล

– อีเมล์

เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง )

– ใบอนุญาตขับขี่ หรือ บัตรประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

– หนังสือเดินทาง

*** คลิกตรง Browse เพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่ใช้ในการยืนยันที่อยู่ ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง )

– ใบเสร็จค่าสาธารณูประโภคเดือนล่าสุด เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรือค่าโทรศัพท์

– ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร

*** คลิกตรง Browse เพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสาร

*** คลิก Submit

ข้อควรทราบ: ชื่อในเอกสารหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน ต้องตรงกับชื่อในเอกสารหลักฐานที่อยู่ เอกสารต้องเป็น ชื่อของคุณ และวันที่ออกเอกสาร ต้องไม่เกิน 180 วัน

*** ตรวจสอบคุณภาพของการสแกนหลักฐานเหล่านี้เพื่อให้ทางระบบสามารถเห็นภาพและอ่าน ข้อความทั้งหมดในรูปได้ แนะนำเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

*** โปรดตรวจสอบอีเมล์ที่คุณได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางโบรกเกอร์ ฟอเร็กซ์

เป็นการเสร็จสิ้นของขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีกับทางโบรกเกอร์ INFINOK ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารของคุณ ใช้เวลาตรงนี้ประมาณ 1-2 วันทำการ เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีได้ทันที

INFINOX Thailand เปิดบัญชีเทรด ฟอเร็กซ์ FOREX คู่สกุลเงิน ทองคำ

 

#INFINOX ก้าวแรกแห่งการลงทุนอย่างมืออาชีพ


 

Risk Warning:

This material is for general information purposes only and is not intended as (and should not be considered to be) financial, investment or other advice on which reliance should be placed. Infinox Capital (“Infinox”) is not authorised to provide investment advice. No opinion given in the material constitutes a recommendation by Infinox or the author that any particular investment, security, transaction or investment strategy is suitable for any specific person.

Trading with Infinox can result in losses that exceed your deposits. Consumers should ensure they understand the risk and seek independent financial advice if necessary.

Infinox Capital Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority under firm reference number 501057. Infinox Capital is a registered trading name of IX Capital Group Limited which is authorized and regulated by the Securities Commission of The Bahamas under Registration Number SIA-F188.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิด:

มุมมองหรือความคิดเห็นที่แสดงในบทความข้างต้นแสดงถึงมุมมองส่วนบุคคลหรือความคิดเห็นของผู้เขียนซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของ Infinox Capital (“Infinox”) Infinox ไม่มีข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือยืนยันความถูกต้องของผู้เขียนบทความและข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความ Infinox จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากบทความดังกล่าว

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็น (และไม่ควรพิจารณาเป็น) คำแนะนำด้านการเงินการลงทุนหรือคำแนะนำอื่นใด Infinox ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความคิดเห็นใดในเนื้อหาที่ถือเป็นการแนะนำโดย Infinox หรือผู้เขียน ทั้งในเรื่องการลงทุน ความปลอดภัย การซื้อขายรวมถึงกลยุทธ์ใด ๆ สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็ว 83.5% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โปรดแน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CFDs และสามารถรองรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนได้

Latest

 • EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 19-...

  บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 19 Jan 2021 Previous Day Summary High: 1.20869 Low: 1.20535 V...

  by:Daytradeboss
 •  ว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่สหรัฐ เชื่อมั่นว่า มาตรการ...

   ว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่สหรัฐ เชื่อมั่นว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์จะสามารถช...

  by:infinox official
 • EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 18-...

  บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 18 Jan 2021 Previous Day Summary High: 1.21625 Low: 1.20743 V...

  by:Daytradeboss
 • เปิดพอร์ต Forex, ทองคำ, ดัชนีหุ้น,
  ลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก ไม่มีขีดจำกัด
  เปิดบัญชี STP/ECN เปิดบัญชี Demo

  การซื้อขาย FOREX และ CFD มีความเสี่ยงที่สามารถทำให้สูญเสียเงินท

  ฝากและถอน

  หลากหลายช่องทาง

  สอนเทรดฟรี!

  แนวคิด

  ระบบเทรด

  เทคนิคการ
  วิเคราะห์กราฟ

  สำรองที่นั่ง
  X

  ประกาศปิดการซื้อขายเดือนธันวาคม

  เรียนลูกค้าที่เคารพ

  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เป็นช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลวันคริสต์มาส อีกทั้งวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นวันหยุดขึ้นปีใหม่ โปรดตรวจสอบวันและเวลาการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามตารางด้านล่างนี้

  โปรดระวัง ตลาดอาจประสบกับปัญหาสภาพคล่องที่ลดลงจากวันหยุดซึ่งอาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อขาย ท่านมีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบสถานะการซื้อขายของท่านอย่างสม่ำเสมอ โปรดตรวจสอบเวลาซื้อขายตามตารางด้านล่างนี้

  เวลาทั้งหมดต่อไปนี้เป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 วันและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

  คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
  X

  ประกาศหยุดทำการวันขึ้นปีใหม่

  เรียนลูกค้าที่เคารพ

  เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2020 และวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021 เป็นวันหยุดขึ้นปีใหม่ ทางเรามีความจำเป็นที่จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการให้บริการหรือการทำธุรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดตามวันเวลาดังกล่าว โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางด้านล่างนี้

  1.ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2020 จนถึงวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021 ลูกค้าสามารถส่งคำขอ เปิดบัญชี และ ถอนเงินได้ตามปกติ แต่คำขอจะได้รับการอนุมัติในวันทำการถัดไป ซึ่งการฝากเงินจะไม่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าว ลูกค้าสามารถฝากเงินได้ตามปกติ ทั้งนี้การฝากเงินขึ้นอยู่กับการเปิดให้บริการของธนาคาร โปรดติดตามวันและช่วงเวลาการให้บริการของธนาคารที่ท่านใช้งานอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด โปรดตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อขายและระดับความเสี่ยงเงินทุนของท่านอย่างสม่ำเสมอ

  2.หากท่านประสบปัญหาการซื้อขาย กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected] เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาของท่านในวันทำการถัดไปโดยเร็วที่สุด

  บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

  คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
  X

  ประกาศ Rollover เดือนมกราคม

  เรียนลูกค้าที่เคารพ

  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าจำพวก ดัชนีความกลัว (VIX) ดัชนีUS Dollar และน้ำมันดิบ (CL-OIL) ของบริษัทอินฟินอกซ์ (INFINOX) จะทำการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ

  ส่วนต่างของราคาสินค้าจะถูกชดเชยในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โปรดหมั่นตรวจสอบคำสั่งซื้อขายของท่านอย่างสม่ำเสมอ

  เวลาการ Rollover เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ วันเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์(GMT+2)

  โปรดทราบ:
  - หากมีการถือคำสั่งซื้อขายอยู่ ระบบจะทำการ Rollover ให้อัตโนมัติ โดยที่สถานะคำสั่งซื้อขายจะคงอยู่
  - ในวัน Rollover ส่วนต่างของราคาสินค้าจะถูกชดเชยในรูปแบบของค่าธรรมเนียมหรือเครดิต
  - ลูกค้าสามารถทำการปิดคำสั่งซื้อขายก่อนถึงวัน Rollover เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากส่วนต่างของราคา
  - ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปรับ Take profit และ Stop loss อย่างเหมาะสม ก่อนถึงวัน Rollover

  บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

  คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
  X

  การเปลี่ยนแปลงของสินค้าUSDXและVIX

  มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

  ตั้งแต่วันที่14 มกราคม 2021เป็นต้นไป ทางเราจะหยุดให้บริการการซื้อขายสินค้า USDX

  ตั้งแต่วันที่15 มกราคม 2021เป็นต้นไป ทางเราจะหยุดให้บริการการซื้อขายสินค้า VIX

  ทำไมถึงหยุดให้บริการสินค้าดังกล่าว?

  ผู้ให้บริการสภาพคล่องหยุดให้บริการสินค้าดังกล่าว และเปลี่ยนประเภทสินค้าของUSDXและVIX เป็น Spot

  ผลกระทบต่อผู้ที่มีคำสั่งซื้อขายอยู่(เวลาเซิร์ฟเวอร์GMT+2)

  - หากถือคำสั่งซื้อขาย USDX จนถึงวันที่13 มกราคม 2021เวลา 24.00น.หรือ ถือคำสั่งซื้อขาย VIXจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2021เวลา 24.00น.ระบบจะเปลี่ยนประเภทสินค้าเป็นSpotโดยอัตโนมัติ
  - หากถือคำสั่งซื้อขาย USDX จนถึงวันที่14 มกราคม 2021เวลา 24.00น.หรือ ถือคำสั่งซื้อขาย VIXจนถึงวันที่15 มกราคม 2021 จะถูกเริ่มเรียกเก็บดอกเบี้ยค้างคืน หรือ Swap

  หากไม่ต้องการชำระดอกเบี้ยค้างคืนต้องทำอย่างไร?

  หากลูกค้าต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบการจากการRolloverและดอกเบี้ยค้างคืน สามารถปิดคำสั่งซื้อขาย USDX
  ก่อนวันที่การปิดการซื้อขายในวันที่ 13 มกราคม 2021 หรือ ปิดคำสั่งซื้อขายVIX ก่อนวันที่การปิดการซื้อขายในวันที่ 14 มกราคม 2021

  ตารางตัวอย่างสำหรับพิจารณาค่าดอกเบี้นข้างคืน

  หมายเหตุ:

  ค่าดอกเบี้ยค้างคืนในตารางข้างต้นสำหรับพิจารณาเท่านั้น ค่าเรียกเก็บที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาอิงตามตัวเลขใน Specification ของวันดังกล่าว
  บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

  คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
  X

  ประกาศปิดการซื้อขายเดือนมกราคม

  เรียนลูกค้าที่เคารพ

  เนื่องจากวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2021 เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลวันรำลึกถึง Martin Luther King และวันอังคารที่ 26 มกราคม 2021เป็นวันชาติของประเทศออสเตรเลีย โปรดตรวจสอบวันและการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลง

  โปรดระวัง ตลาดอาจประสบกับปัญหาสภาพคล่องที่ลดลงจากวันหยุดซึ่งอาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อขาย ท่านมีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบสถานะการซื้อขายของท่านอย่างสม่ำเสมอ โปรดตรวจสอบเวลาซื้อขายตามตาราง ด้านล่างนี้

  เวลาทั้งหมดต่อไปนี้เป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 วันและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

  คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่