การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

รายงาน WTO : การค้าโลก "หดตัวแน่นอน"

องค์การการค้าโลก “WTO” รายงานว่า ปริมาณการค้าของโลกหดตัวลง 0.3% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 ซึ่งหากคิดปริมาณการค้าทั้งปี 2018 จะพบว่า มีการขยายตัว 3% เท่านั้น ต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ 3.9% ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงมาตลอด โดยจากปี 2017 ที่เคยขยายตัวถึง 4.6%
องค์การการค้าโลก โดยปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการค้าขยายตัวต่ำกว่าคาด ได้แก่ 1) ประเด็นด้านภาษีศุลกากรและมาตรการตอบโต้ทางการค้า 2) เศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง 3) ความผันผวนในตลาดเงิน และ 4) สภาวะตลาดเงินตึงตัวในประเทศพัฒนาแล้ว

ปี 2019 จะชะลอตัวลง

WTO คาดการณ์ว่า การค้าโลกในปี 2019 จะขยายตัวเพียง 2.6 % เท่านั้น ปรับลดลงจากประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวที่ 3.7% ทั้งนี้เป็นการปรับลดลงตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

Tariff รถยนต์น่ากลัวกว่า Brexit

Robert Koopman หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ WTO กล่าวว่า ปริมาณการค้าระหว่างจีนกับ สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ของการค้าโลก ขณะที่ปริมาณการค้ารถยนต์ทั่วโลกมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 8 ของการค้าโลก ดังนั้น ปริมาณการค้าโลกอาจชะลอตัวลงมากขึ้น หากสหรัฐฯ เริ่มบังคับใช้มาตรการด้านภาษีศุลกากรกับสินค้านำเข้าหมวดยานยนต์จากทั่วโลกในปีนี้ (ส่งผลกระทบมากกว่าข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐฯ)
สุดท้าย WTO ไม่ได้ประมาณการเฉพาะเจาะจงถึงผลกระทบของ Brexit ต่อการค้าโลก แต่ นาย Koopman มองว่า ในกรณีเลวร้ายที่สุด (worst case) Brexit อาจส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกขยายตัวชะลอลงสู่ระดับใกล้เคียงร้อยละ 1.3 ในปี 2019
 


บทความอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม

โซเชียลมีเดีย

เราชอบโพสต์และแสดงความคิดเห็น สามารถติดตามเราได้ในช่องทางโซเชียลมีเดีย