CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็ว 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โปรดแน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CFDs และสามารถรองรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนได้

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ได้รับรางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในงาน Best Bond Awards 2020

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ได้รับรางวัลจากงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 หรือ Best Bond Awards 2020 ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  ที่ผ่านมา 

โดยได้รับรางวัลในสาขา Environmental, Social and Governance Bond (ESG Bond) ภาครัฐ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน โดยมีสถาบันการเงิน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วยในฐานะผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรรุ่นดังกล่าว

ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมให้การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของรัฐบาลที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ และขอแสดงความยินดีกับสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมตลาดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยต่อไป

อ้างอิง สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

บทความอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม

โซเชียลมีเดีย

เราชอบโพสต์และแสดงความคิดเห็น สามารถติดตามเราได้ในช่องทางโซเชียลมีเดีย