การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

ดึง 100 แอร์ไลน์ แก้ 'สุวรรณภูมิ'

‘ไออาต้า’ พร้อมตัวแทนสายการบินกว่า 100 สาย หวั่นสุวรรณภูมิวิกฤติ เสนอคมนาคมตั้งบอร์ดพัฒนาสนามบิน ดึง “ทอท. – บินไทย” ร่วม แนะสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมขยายอาคารผู้โดยสารฝั่งทิศตะวันตก แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ปัญหาการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ ที่คณะกรรมการ หรือ บอร์ด ทอท. สั่งชะลอโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (เทอร์มินัล 2) เพื่อรอความเห็นจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในฐานะผู้ศึกษาแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A เนื่องจากยังมีข้อสงสัยของผู้คัดค้านว่า ทอท. ดำเนินโครงการไม่ตรงตามผลการศึกษาของ ICAO และไม่เป็นไปตามแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ
ตัวแทนของสายการบินที่ทำการบินเข้าไทย ไม่ว่าจะเป็น สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) , คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (เอโอซี) ซึ่งปัจจุบันมีสายการบินที่เป็นสมาชิก 82 สายการบิน และสมาชิกสมทบ (บริษัทผู้ให้บริการผู้โดยสาร สัมภาระ และอากาศยาน) อีก 31 บริษัท ได้เข้าหารือกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้มีการใช้เวทีคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาสนามบิน (Airport Consultative Committees) หรือ ACC ที่เป็นกรอบหนึ่งในการทำงานของไออาต้า ในการบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาสนามบินของประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นตัวกลางในการหาทางออก ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการสายการบิน เพื่อเร่งรัดการขยายสนามบินที่ต้องแข่งขันกับเวลา และผลักดันให้การลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามแผนแม่บทตอบสนองการใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
แหล่งข่าวระดับสูงจากผู้ประกอบการในธุรกิจการบิน เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากการหารือเบื้องต้นของคณะกรรมการมีความเห็นเป็นการภายใน ว่า การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ในพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ส่วนวิธีการก่อสร้างควรจะเป็นแบบใด คณะกรรมการฯ ก็จะต้องรอคำตอบจาก ICAO ในสิ่งที่ ทอท. หารือไปก่อน ว่า จะเป็นในลักษณะอาคารส่วนต่อกับอาคารเทียบเครื่องบิน A หรือ สร้างเป็นอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ตามที่ ทอท. ต้องการ เพื่อคณะกรรมการจะได้เสนอแนะความคุ้มค่าด้านการลงทุนมากที่สุด
ส่วนปัญหาเรื่องประตูทางออกขึ้นเครื่องที่ไม่เพียงพอ และจุดจอดเครื่องบิน เอ380 จะถูกแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง หลังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะมีประตูทางออกเพิ่มขึ้นอีก 28 เกต ส่วนสิ่งที่เป็นปัญหาหนัก คือ จำนวนผู้โดยสารปัจจุบันที่มีถึง 61 ล้านคนต่อปี เกินศักยภาพของสนามบิน นอกจากการขยายพื้นที่อาคารหลังใหม่แล้ว คณะกรรมการเห็นว่า เพื่อให้กระทบต่อการบริการน้อย การขยายในส่วนของอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ควรจะมีการขยายอาคารด้านฝั่งตะวันตกก่อน
ด้าน นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (เอโอซี) ในฐานะโฆษกของคณะกรรมการที่ปรึกษาท่าอากาศยาน หรือ ACC ระบุ เอโอซีมองว่า ทอท. จำเป็นต้องขยายพื้นที่เพื่อให้บริการผู้โดยสารอย่างเร่งด่วน เพราะวันนี้ผู้โดยสารเติบโตขึ้นทุกปี ความแออัดมีมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤติแล้ว ตอนนี้สายการบินต้องนั่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการขยายสนามบิน ทำให้สายการบินไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินได้ เป็นการเสียโอกาสของประเทศไทย
ส่วนปัญหาเรื่องประตูทางออกขึ้นเครื่องที่ไม่เพียงพอ และจุดจอดเครื่องบิน เอ380 จะถูกแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง หลังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะมีประตูทางออกเพิ่มขึ้นอีก 28 เกต ส่วนสิ่งที่เป็นปัญหาหนัก คือ จำนวนผู้โดยสารปัจจุบันที่มีถึง 61 ล้านคนต่อปี เกินศักยภาพของสนามบิน นอกจากการขยายพื้นที่อาคารหลังใหม่แล้ว คณะกรรมการเห็นว่า เพื่อให้กระทบต่อการบริการน้อย การขยายในส่วนของอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ควรจะมีการขยายอาคารด้านฝั่งตะวันตกก่อน
ด้าน นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (เอโอซี) ในฐานะโฆษกของคณะกรรมการที่ปรึกษาท่าอากาศยาน หรือ ACC ระบุ เอโอซีมองว่า ทอท. จำเป็นต้องขยายพื้นที่เพื่อให้บริการผู้โดยสารอย่างเร่งด่วน เพราะวันนี้ผู้โดยสารเติบโตขึ้นทุกปี ความแออัดมีมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤติแล้ว ตอนนี้สายการบินต้องนั่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการขยายสนามบิน ทำให้สายการบินไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินได้ เป็นการเสียโอกาสของประเทศไทย
ในปีที่ผ่านมา สนามบินสุวรรณภูมิมีสายการบินใช้บริการกว่า 132 สายการบิน 350,509 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารมาใช้บริการราว 61 ล้านคน และในปีนี้ (ม.ค. – ต.ค. 61) มีผู้โดยสารมากกว่า 52 ล้านคน คาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีนี้จะมีผู้โดยสารรวมกว่า 63 ล้านคน จาก 137 สายการบิน และคาดว่าจนถึงปี 2565 จะมีผู้โดยสารสูงถึง 78 ล้านคน 430,000 เที่ยวบิน การขยายสนามบินจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะปัจจุบัน สนามบินแออัด ผู้โดยสารรอนานในทุกกระบวนการและทางวิ่งที่มีอยู่ก็แออัดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อระดับการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินในกรณีเกิดปัญหาขึ้นในรันเวย์ใดรันเวย์หนึ่ง
 
ที่มา: http://www.thansettakij.com/content/354446

บทความอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม

โซเชียลมีเดีย

เราชอบโพสต์และแสดงความคิดเห็น สามารถติดตามเราได้ในช่องทางโซเชียลมีเดีย