ประกาศ
ดาวน์โหลด
MT4

Day Trading Overview

  • EUR/USD: Video Recap for 23 Oct 2019  EUR/USD: 5-Minute Chart for 23 Oct 2019   แนวทางการเทรดป...
    Daytradeboss 2019-10-24 12:30 
    0 50
  • EUR/USD: Video Recap for 22 Oct 2019  EUR/USD: 5-Minute Chart for 22 Oct 2019 แนวทางการเทรดประจำวัน...
    Daytradeboss 2019-10-23 12:24 
    0 54
  • EUR/USD: Video Recap for 21 Oct 2019  EUR/USD: 5-Minute Chart for 21 Oct 2019 แนวทางการเทรดประจำวัน...
    Daytradeboss 2019-10-22 12:26 
    0 57
  • EUR/USD: Video Recap for 18 Oct 2019  EUR/USD: 5-Minute Chart for 18 Oct 2019 แนวทางการเทรดประจำวัน...
    Daytradeboss 2019-10-21 12:28 
    0 54
  • EUR/USD: Video Recap for 17 Oct 2019  EUR/USD: 5-Minute Chart for 17 Oct 2019 แนวทางการเทรดประจำวัน...
    Daytradeboss 2019-10-18 12:34 
    0 60
  • EUR/USD: Video Recap for 16 Oct 2019  EUR/USD: 5-Minute Chart for 16 Oct 2019 แนวทางการเทรดประจำวัน...
    Daytradeboss 2019-10-17 12:29 
    0 67
  • EUR/USD: Video Recap for 15 Oct 2019  EUR/USD: 5-Minute Chart for 15 Oct 2019 แนวทางการเทรดประจำวัน...
    Daytradeboss 2019-10-16 12:47 
    0 69
  • EUR/USD: Video Recap for 14 Oct 2019  EUR/USD: 5-Minute Chart for 14 Oct 2019 แนวทางการเทรดประจำวัน...
    Daytradeboss 2019-10-15 12:41 
    0 66
  • แนวทางการเทรดประจำวันที่ 14 Oct 2019 (Trade Plan) Direction Bias Short-term: Neutral Intermediate: N...
    Daytradeboss 2019-10-14 12:02 
    0 81
  • แนวทางการเทรดประจำวันที่ 11 Oct 2019 (Trade Plan) Direction Bias Short-term: Neutral-Bullish Interme...
    Daytradeboss 2019-10-11 12:22 
    0 75

บทความอื่นที่น่าสนใจ