CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็ว83.5% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โปรดแน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CFDs และสามารถรองรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนได้

ประกาศ
ดาวน์โหลด
MT4

แพลตฟอร์มการเทรด  TRADING

แพลตฟอร์มสำหรับเทรด MT5 EQUITIES

 • $1000

  ฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำของ MT5/Equities

 • 1:4

  การเล่นหุ้นโดยกระจายการลงทุนตามระดับความเสี่ยง (Levergae)

 • MT5

  เทรดซื้อขายหุ้น

 • $1000

  ฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำของ MT5/Equities

 • 1:4

  การเล่นหุ้นโดยกระจายการลงทุนตามระดับความเสี่ยง (Levergae)

 • MT5

  เทรดซื้อขายหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ความหมายของ EQUITIES และทำไมต้องเทรดกับ INFINOX?

Equities หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อท่านซื้อหุ้น นั่นหมายความว่าท่านกำลังซื้อกิจการเป็นบางส่วนเล็กๆ จากนั้นท่านก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในที่สุด ลักษณะเช่นนี้เป็นที่นิยมและใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินเทรดซื้อขายหุ้นของบรรดานักลงทุนที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทมาตลอดก็จะคิดว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรส่วนเกินจากการเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมกับเงินปันผล รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในการเลือกคณะกรรมการบริหารได้ด้วย

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีการออกหุ้นสามัญอยู่ในตลาด อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค แนสแด็ก ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และอื่นๆ โดยที่ราคาหุ้นจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต

ทำไมต้องเทรด EQUITIES กับ INFINOX?

สัญญาการซื้อขายส่วนต่างของ Equities (CFDs) จะทำให้นักลงทุนได้กำไรจากส่วนต่างของหุ้นที่มีอยู่ในขณะที่ต้องเสียไปเป็นส่วนน้อย ตัวอย่างเช่น เปิดออเดอร์หุ้นของ Vodafone (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ติดอันดับ FTSE 100) มูลค่า £10,000 และจะต้องการมาร์จินจากออเดอร์เปิดเพียง £2,500 ซึ่งต่ำกว่าทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มที่กำหนดไว้สำหรับซื้อหุ้นสามัญจริงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การคำนวณกำไร/ขาดทุนก็จะคิดตามมูลค่าเต็มจำนวนตามที่เปิดออเดอร์
ในการเทรด CFDs นักลงทุนสามารถได้รับประโยชน์จากหุ้นทั้งที่ราคาขึ้นและราคาลงตามทิศทางของตลาดในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีมาร์จินไม่สูงนักจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ตัวอย่างการเทรด Equity ตามสัญญา CFD :
ตัวอย่าง : การซื้อหุ้นของ บมจ.XYZ

ในตัวอย่างนี้ บมจ.ABC กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับราคา 1599/1600p โดยสมมติให้ท่านต้องการซื้อหุ้น ตามสัญญา CFD จำนวน 1,000 หน่วย เพราะคิดว่าต่อไปราคาหุ้นจะสูงขึ้น ขณะที่ บมจ.XYZ มีอัตรามาร์จินอยู่ 25% ซึ่งหมายความว่า ท่านต้องฝากเงินในอัตรา 25% ของมูลค่าเปิดออเดอร์เท่านั้นจึงจะมีมาร์จิน
ในตัวอย่างนี้ มาร์จินที่ท่านต้องการจะเท่ากับ £4000 (25% x (1000 หน่วย x 1600p ราคาซื้อ))

กรณีที่ 1 : การเทรดที่ทำให้ได้กำไร

กรณีที่ท่านประมาณการตรง ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นในชั่วโมงต่อมาถึง 1625/1626 ท่านจึงตัดสินใจเปิดออเดอร์ขายที่ 1625 (ราคาขายใหม่)
ราคาปรับไป 25 จุด (1625 – 1600) ทำให้ท่านได้ประโยชน์ จากนั้น ให้คูณจำนวนนี้กับขนาดหุ้นที่ท่านถืออยู่ (1000 หน่วย) เพื่อที่จะคำนวณกำไร ซึ่งจะเท่ากับ £250

กรณีที่ 2 : การเทรดที่ทำให้ขาดทุน

เมื่อโชคไม่เข้าข้าง ท่านประมาณการพลาด และราคาหุ้นของ บมจ.XYZ ร่วงลงในชั่วโมงต่อมาเป็น 1549/1550 และท่านรู้สึกว่าราคาจะยังคงดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อจำกัดส่วนส่วนเสียที่อาจเกิดขึ้น ท่านจึงตัดสินใจขายหุ้นดังกล่าวที่ราคา 1549 (ราคาขายใหม่) เพื่อปิดออเดอร์
ราคาปรับไป 51 จุด (1600 – 1549) ส่งผลต่อท่าน จากนั้น ให้คูณจำนวนนี้กับขนาดหุ้นที่ท่านถืออยู่ (1000 หน่วย) เพื่อที่จะคำนวณผลขาดทุน ซึ่งจะเท่ากับ £510

ัญชีทดลอง ไม่มีความเสี่ยง (MT5)

ลงชื่อเข้าใช้

ท่านสามารถเรียนรู้การลงทุนกับบริษัทและกลยุทธ์การเทรดได้อีก โดยทดลองลงทะเบียนใช้ risk-free demo account ของบริษัทได้

บัญชีเทรดจริง

เปิดบัญชีเทรดจริง

เปิดบัญชีเทรดจริง เพื่อซื้อขายและลงทุนด้วยพอร์ตลงทุนส่วนตัวของคุณเอง

เงินปันผล & การปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่มีผลต่อ EQUITY CFDS

กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของกิจการ แล้วส่งผลต่อมูลค่าและราคาของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการเทรด CFD ซึ่งสภาพเศรษฐกิจย่อมส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลหรือการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทตามที่มีผู้ถือ CFD เสมือนหนึ่งว่าท่านกำลังถือหลักทรัพย์พื้นฐานอยู่ ซึ่งทำให้จำเป็นต้องไปปรับเงินสด เปิดออเดอร์เพื่อปรับกระแสเงินสด หรือเลือกใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน ขณะที่หากการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความซับซ้อนและการปรับเงินสดให้ถูกต้องก็ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ท่านอาจต้องปิดออเดอร์ CFD ก่อนวันที่ที่จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (ex-date)

บริษัทส่วนใหญ่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ดังนั้น การปรับเงินปันผลจะทำก็ต่อเมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัญญา CFDs นั้นเป็นเงินปันผลที่รับ/จ่ายเมื่อมีหุ้นอยู่ในวันที่ซื้อหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล และจะต้องจ่าย/ถูกคิดค่าธรรมเนียมในวันเดียวกับวันที่จ่ายหุ้นพื้นฐาน ดังนั้น ลูกค้าที่ถือไว้ระยะยาวก็จะเครดิต ขณะที่ลูกค้าที่ถือไว้สั้นๆ ก็จะเดบิต

เงินปันผลที่จะได้รับ – เดือนพฤษภาคม

วันที่ วิธีเทรด ชื่อบริษัท สกุลเงิน จำนวน
21/06/2018 CPG Compass Group Plc GBP 12.3
21/06/2018 PM US Philip Morris International USD 1.14
28/06/2018 BATS British American Tobacco Plc GBP 48.8
28/06/2018 BTI British American Tob-SP ADR USD 0.679198

*โปรดสังเกตว่าตามรายการนี้อาจยังไม่สมบูรณ์ และ/หรือจำนวนเงินปันผลอาจไม่ถูกต้อง *ข้อมูลรายเดือนของ INFINOX

MT5

MT5 เป็นโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับวิธีวิเคราะห์และเทคนิคชั้นนำที่จะช่วยให้ท่านสามารถค้าสกุลเงิน Forex และลงทุนได้ประโยชน์สูงสุด

AVAILABLE FOR:

FAQ เกี่ยวกับ EQUITIES และ โปรแกรม TRADING MT5

เราพร้อมเสมอที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Trading  หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการทราบที่ด้านล่าง โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ สมาชิกของทีมบริการลูกค้าระดับพรีเมียมของเราจะติดต่อกลับไปในเวลาที่คุณสะดวก

 • ความสำคัญของส่วนของผู้ถือหุ้น?

  ส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสำคัญเนื่องจากทำหน้าที่แทนมูลค่าที่แท้จริงของผู้ที่มีส่วนได้เสียในการลงทุน โดยที่นักลงทุนที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่งอยู่นั้นปกติแล้วก็จะได้รับผลประโยชน์ในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นของตนที่มีอยู่ในบริษัท

 • ทำไมต้องเทรด Equities?

  การเทรด Equities จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับรู้กำไรส่วนเกินและรับเงินปันผลในเวลาเดียวกัน

 • ความแตกต่างระหว่างการเทรด Equities และสัญญาการซื้อขายส่วนต่างของ Equities (CFDs)?

  สัญญาการซื้อขายส่วนต่างของ Equities (CFDs) จะทำให้นักลงทุนได้กำไรจากส่วนต่างของหุ้นที่มีอยู่ในขณะที่ต้องเสียไปเป็นส่วนน้อย
  ในการเทรด CFDs นักลงทุนสามารถได้รับประโยชน์จากหุ้นทั้งที่ราคาขึ้นและราคาลงตามทิศทางของตลาดในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีมาร์จินไม่สูงนักจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

 • ฉันจะล็อกอินเข้าแพลตฟอร์มการเทรด MT5 ได้อย่างไร

  คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่หน้าต่างเทอร์มินอลของแพลตฟอร์ม MT5 ได้จากเมนูด้านซ้ายบนของหน้าจอ โดยคลิก 'ไฟล์' แล้วคลิก 'เข้าสู่ระบบ' จากนั้นหน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้นและขอข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ , รหัสผ่านและเซิร์ฟเวอร์ที่บัญชีของคุณได้ถูกกำหนดเอาไว้

ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน

เรายอมรับผู้ให้บริการด้านการชำระเงินดังต่อไปนี้

X

ประกาศปิดการซื้อขายเดือนธันวาคม

เรียนลูกค้าที่เคารพ

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เป็นช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลวันคริสต์มาส อีกทั้งวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นวันหยุดขึ้นปีใหม่ โปรดตรวจสอบวันและเวลาการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามตารางด้านล่างนี้

โปรดระวัง ตลาดอาจประสบกับปัญหาสภาพคล่องที่ลดลงจากวันหยุดซึ่งอาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อขาย ท่านมีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบสถานะการซื้อขายของท่านอย่างสม่ำเสมอ โปรดตรวจสอบเวลาซื้อขายตามตารางด้านล่างนี้

เวลาทั้งหมดต่อไปนี้เป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 วันและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
X

ประกาศหยุดทำการวันขึ้นปีใหม่

เรียนลูกค้าที่เคารพ

เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2020 และวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021 เป็นวันหยุดขึ้นปีใหม่ ทางเรามีความจำเป็นที่จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการให้บริการหรือการทำธุรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดตามวันเวลาดังกล่าว โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางด้านล่างนี้

1.ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2020 จนถึงวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021 ลูกค้าสามารถส่งคำขอ เปิดบัญชี และ ถอนเงินได้ตามปกติ แต่คำขอจะได้รับการอนุมัติในวันทำการถัดไป ซึ่งการฝากเงินจะไม่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าว ลูกค้าสามารถฝากเงินได้ตามปกติ ทั้งนี้การฝากเงินขึ้นอยู่กับการเปิดให้บริการของธนาคาร โปรดติดตามวันและช่วงเวลาการให้บริการของธนาคารที่ท่านใช้งานอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด โปรดตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อขายและระดับความเสี่ยงเงินทุนของท่านอย่างสม่ำเสมอ

2.หากท่านประสบปัญหาการซื้อขาย กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected] เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาของท่านในวันทำการถัดไปโดยเร็วที่สุด

บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
X

ประกาศ Rollover เดือนมกราคม

เรียนลูกค้าที่เคารพ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าจำพวก ดัชนีความกลัว (VIX) ดัชนีUS Dollar และน้ำมันดิบ (CL-OIL) ของบริษัทอินฟินอกซ์ (INFINOX) จะทำการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ

ส่วนต่างของราคาสินค้าจะถูกชดเชยในรูปแบบของค่าธรรมเนียม โปรดหมั่นตรวจสอบคำสั่งซื้อขายของท่านอย่างสม่ำเสมอ

เวลาการ Rollover เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ วันเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์(GMT+2)

โปรดทราบ:
- หากมีการถือคำสั่งซื้อขายอยู่ ระบบจะทำการ Rollover ให้อัตโนมัติ โดยที่สถานะคำสั่งซื้อขายจะคงอยู่
- ในวัน Rollover ส่วนต่างของราคาสินค้าจะถูกชดเชยในรูปแบบของค่าธรรมเนียมหรือเครดิต
- ลูกค้าสามารถทำการปิดคำสั่งซื้อขายก่อนถึงวัน Rollover เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากส่วนต่างของราคา
- ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปรับ Take profit และ Stop loss อย่างเหมาะสม ก่อนถึงวัน Rollover

บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
X

การเปลี่ยนแปลงของสินค้าUSDXและVIX

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

ตั้งแต่วันที่14 มกราคม 2021เป็นต้นไป ทางเราจะหยุดให้บริการการซื้อขายสินค้า USDX

ตั้งแต่วันที่15 มกราคม 2021เป็นต้นไป ทางเราจะหยุดให้บริการการซื้อขายสินค้า VIX

ทำไมถึงหยุดให้บริการสินค้าดังกล่าว?

ผู้ให้บริการสภาพคล่องหยุดให้บริการสินค้าดังกล่าว และเปลี่ยนประเภทสินค้าของUSDXและVIX เป็น Spot

ผลกระทบต่อผู้ที่มีคำสั่งซื้อขายอยู่(เวลาเซิร์ฟเวอร์GMT+2)

- หากถือคำสั่งซื้อขาย USDX จนถึงวันที่13 มกราคม 2021เวลา 24.00น.หรือ ถือคำสั่งซื้อขาย VIXจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2021เวลา 24.00น.ระบบจะเปลี่ยนประเภทสินค้าเป็นSpotโดยอัตโนมัติ
- หากถือคำสั่งซื้อขาย USDX จนถึงวันที่14 มกราคม 2021เวลา 24.00น.หรือ ถือคำสั่งซื้อขาย VIXจนถึงวันที่15 มกราคม 2021 จะถูกเริ่มเรียกเก็บดอกเบี้ยค้างคืน หรือ Swap

หากไม่ต้องการชำระดอกเบี้ยค้างคืนต้องทำอย่างไร?

หากลูกค้าต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบการจากการRolloverและดอกเบี้ยค้างคืน สามารถปิดคำสั่งซื้อขาย USDX
ก่อนวันที่การปิดการซื้อขายในวันที่ 13 มกราคม 2021 หรือ ปิดคำสั่งซื้อขายVIX ก่อนวันที่การปิดการซื้อขายในวันที่ 14 มกราคม 2021

ตารางตัวอย่างสำหรับพิจารณาค่าดอกเบี้นข้างคืน

หมายเหตุ:

ค่าดอกเบี้ยค้างคืนในตารางข้างต้นสำหรับพิจารณาเท่านั้น ค่าเรียกเก็บที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาอิงตามตัวเลขใน Specification ของวันดังกล่าว
บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
X

ประกาศปิดการซื้อขายเดือนมกราคม

เรียนลูกค้าที่เคารพ

เนื่องจากวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2021 เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลวันรำลึกถึง Martin Luther King และวันอังคารที่ 26 มกราคม 2021เป็นวันชาติของประเทศออสเตรเลีย โปรดตรวจสอบวันและการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลง

โปรดระวัง ตลาดอาจประสบกับปัญหาสภาพคล่องที่ลดลงจากวันหยุดซึ่งอาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อขาย ท่านมีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบสถานะการซื้อขายของท่านอย่างสม่ำเสมอ โปรดตรวจสอบเวลาซื้อขายตามตาราง ด้านล่างนี้

เวลาทั้งหมดต่อไปนี้เป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 วันและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่