ประกาศ
ดาวน์โหลด
MT4

สตาร์ทไปกับ INFINOX

1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562

*การซื้อขาย FOREX และ CFD มีความเสี่ยงที่สามารถทำให้สูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้

Honda CB150R 2019

The Street Ster

เงื่อนไข:

• เงินฝากสะสม100,000 USD

• ปริมาณซื้อขาย10,000 STP Lot

Ducati New Monster

821 Yellow / Black

เงื่อนไข:

• เงินฝากสะสม200,000 USD

• ปริมาณซื้อขาย20,000 STP Lot

Honda Civic 1.8 EL

เงื่อนไข:

• เงินฝากสะสม 300,000 USD

• ปริมาณซื้อขาย 30,000 STP Lot

BMW X1

เงื่อนไข:• เงินฝากสะสม 500,000 USD • ปริมาณซื้อขาย 50,000 STP Lot

Mercedes-Benz E 350 e Avantgarde

เงื่อนไข:• เงินฝากสะสม 1,000,000 USD • ปริมาณซื้อขาย 70,000 STP Lot

เงื่อนไขโปรโมชั่น IB

ระยะเวลา : วันที่ 1 เมษายน 2019 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2019 (อิงตามเวลาเซิฟเวอร์ MT4)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: บัญชี IB ของ INFINOX ทุกบัญชีสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยคิดคำนวณปริมาณการซื้อขายของลูกค้าที่ต่อใต้ไอบีโดยตรงเท่านั้น(รวมถึงบัญชีของIB ไม่นับรวมลูกค้าของของ Sub-IB)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรโมชั่น:

 • IB ที่ต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็ปไซต์ (Main IB และ Sub-IB เข้าร่วมได้)
 • IB ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้พร้อมกับโปรโมชั่นอื่นในเวลาเดียวกันได้
 • คิดคำนวนยอดฝากและปริมาณการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2019 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2019
 • IB ที่ทำตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นสำเร็จแล้ว ต้องทำการติดต่อผู้จัดการบัญชีหรือส่งอีเมลมาที่ [email protected] เพื่อขอรับรางวัล โดยระบุชื่อ นามสกุล เลขบัญชี IB เบอร์โทรศัพท์ และรางวัลที่ต้องการ
 • หลังจากคำขออนุมัติแล้ว เราจะติดต่อท่านให้มารับรางวัลที่ศูนย์บริการลูกค้าชาวไทยของ INFINOX

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • IB ที่ต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นต้องกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นที่หน้าเว็ปไซต์ โดยจะคำนวนยอดฝากและปริมาณการซื้อขายต่อใต้ไอบีโดยตรงเท่านั้น ไม่นับรวมของลูกค้าภายใต้ SUB IB
 • คิดคำนวนยอดฝากและปริมาณการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2019 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2019 โดยหากลูกค้าทำตามเงื่อนไขก่อนวันสิ้นสุดโปรโมชั่น ลูกค้าสามารถขอรับรางวัลได้ทันที โดยการส่งอีเมวมาที่ [email protected]
 • IB หนึ่งท่านสามารถแลกรับรางวัลได้เพียง 1รางวัล เท่านั้น ไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
 • UKOUSD USOUSD และสินค้าจำพวกดัชนี 1 lot คิดเป็น 0.1 STP lot ของโปรโมชั่น สินค้าชนิดอื่น 1 lot คิดเป็น 1 STP lot ของโปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่นับรวมปริมาณการซื้อขายแบบ Hedging Scalping Arbitrage อีกทั้ง INFINOX ยังสามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ของ IB ได้ทุกเมื่อหากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม
 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษีรางวัลจำนวน 5 เปอเซนต์ของมุลค่ารางวัล โดย INFINOX ไม่รับผิดชอบคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายของรางวัลที่ได้รับ
 • IB ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้พร้อมกับโปรโมชั่นอื่นในเวลาเดียวกันได้
 • INFINOX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น
ลงทะเบียน