CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็ว83.5% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โปรดแน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CFDs และสามารถรองรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนได้

ประกาศ
ดาวน์โหลด
MT4

INFINOX 2020 กิจกรรมเทรดแลกรถ

 • ระยะเวลา กิจกรรม

  ระยะเวลาลงทะเบียน: 1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น. ถึง 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น. (เวลา MT4)

  ระยะเวลาเทรด: 1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น. ถึง 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น. (เวลา MT4)

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม กิจกรรม

  1.กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้า INFINOX ที่เปิดบัญชีซื้อขายจริงประเภท STP และ ECN เท่านั้น

  2.สงวนสิทธิ์เข้าร่วมเฉพาะบัญชี IB (ประเภท STP และ ECN)

  3.ลูกค้า IB ใหม่และลูกค้า IB เก่าที่เปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์ทางการของ INFINOX ประเทศไทยภายใต้ใบอนุญาตกำกับดูแลของ
  Securities Commission of the Bahamas (SCB)

  4.บัญชีที่เข้าร่วมกองทุน MAM สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

 • รายละเอียดของ กิจกรรม

  1.เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและสามารถเข้าร่วมพร้อมกับกิจกรรมเทรดต้อนรับปีชวดได้

  2. การคำนวณยอดปริมาณการเทรด (Lot) จะคำนวณจากคำสั่งซื้อขายที่ปิดโพสิชันหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จแล้ว (ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะเปิดเมื่อใด หากปิดโพสิชันในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะถูกคำนวณเป็นปริมาณการซื้อขาย)

  3.กิจกรรมนี้สามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้ทุกชนิด สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทคงคลัง (Spot) UKOUSD และ USOUSD และผลิตภัณฑ์ประเภทดัชนีจะมีเกณฑ์การคำนวณ lot คือ 1 lot เท่ากับ 0.1 lot มาตรฐาน ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น 1 lot เท่ากับ 1 lot มาตรฐาน

  4.ยอดเงินฝากจะคำนวณจากรายการฝากเงินตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
  การโอนเงินจากบัญชีภายใต้ชื่อเดียวกันไม่ถือว่าเป็นการฝากเงิน

  5. ยอดเงินฝากและปริมาณการเทรดจะคำนวณเฉพาะลูกค้าที่อยู่ภายใต้ IB โดยตรงเท่านั้น (ไม่รวมลูกค้าของ SUB IB)

  6.สำหรับลูกค้ากองทุน MAM หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหาย INFINOX มีอำนาจในการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเมื่อ

  7.หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ประโยชน์จากความล่าช้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงบัญชีหลายบัญชี
  ทำการซื้อขายแบบ Arbitrage หรือ Scalping ที่ปิดคำสั่งต่ำกว่า 2 นาที หรือการ Hedging โดยมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง รวมถึงการใช้วิธีเทรดที่ไม่ปกติ INFINOX มีอำนาจที่จะยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  8.INFINOX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  9.ข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด INFINOX Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความหมายแต่เพียงผู้เดียว"

 • วิธีการเข้าร่วม กิจกรรม

  1.ลงทะเบียนผ่านหน้ากิจกรรมบนเว็บไซต์ทางการของ INFINOX

  2.สำหรับผู้ที่ทำครบตามเงื่อนไขสามารถติดต่อผู้ให้คำปรึกษาหรือใช้อีเมลที่สมัครเปิดบัญชีจริงส่งอีเมลมายัง
  [email protected] พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อขอรับรางวัลโดยแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
  หัวเรื่อง: ขอรับรางวัลกิจกรรมเทรดแลกรถยนต์
  รูปแบบเนื้อหาอีเมล: ชื่อ-นามสกุล:
  บัญชี IB:
  อีเมล:
  เบอร์โทรศัพท์:
  ลำดับขั้นของรางวัลที่ขอรับ:
  ที่อยู่ปัจจุบัน:

  3. หากทำครบตามเงื่อนไขก่อนสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมสามารถยื่นคำขอเพื่อรับรางวัลได้ทันที

  4. สามารถยื่นคำขอรับรางวัลได้ช้าสุดไม่เกิน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม

  5. เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จแล้วจะเริ่มคำนวณยอดเงินฝากและปริมาณการเทรดทันที

 • รายละเอียดการ รับของรางวัล

  1.หลังจากคำขอรับของรางวัลได้รับการอนุมัติแล้ว INFINOX จะดำเนินการมอบของรางวัลภายใน 30 วันทำการ
  ในกรณีที่แบรนด์หรือรุ่นของรถยนต์ที่เลือกหายากหรือสินค้าขาดตลาด การดำเนินการมอบของรางวัลอาจมีความล่าช้าออกไป

  2.หากมีความประสงค์ไม่รับแบรนด์หรือรุ่นรถยนต์ในรายการที่ INFINOX เสนอให้ ผู้ได้รับรางวัลสามารถเลือกแบรนด์หรือ
  รุ่นรถยนต์ด้วยตัวเองได้แต่มูลค่าของสินค้าจะต้องไม่เกิน 90% ของมูลค่าสูงสุดในแต่ละขั้น

  3. การเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินและวิธีการมอบ: INFINOX จะโอนเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชี MT4 ของ IB ในอัตราไม่เกิน 70% ของมูลค่าสูงสุดในขั้นเดียวกัน

  4. หากทำครบเงื่อนไขแต่มีความประสงค์ไม่รับของรางวัลในขั้นนั้น ผู้ได้รับรางวัลสามารถเลือกรับของรางวัลในขั้นที่ต่ำกว่าได้

  5.ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระก่อนรับของรางวัล

  6. INFINOX เป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบในส่วนของมูลค่าของรางวัลเท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเช่น ค่าขนส่งสินค้า ภาษี และอื่น ๆ ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

  7.ผู้เข้าร่วมยินยอมให้ INFINOX บันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือสัมภาษณ์ และอื่น ๆ รวมถึงอนุญาตให้ INFINOX นำข้อมูลไปใช้สำหรับสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์

  8. INFINOX จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพและบริการหลังการขายใด ๆ ของสินค้า"

หมายเหตุ: การซื้อขาย FOREX และ CFD มีความเสี่ยงที่สามารถทำให้สูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้

TOTAL DEPOSIT 50000 USD (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • Suzuki Swift
  GLX-Navi CVT

  ยอดเงินฝาก : 50,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 10,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 629,000 บาท

  MG3 1.5V Sunroof

  ยอดเงินฝาก : 50,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 10,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 629,000 บาท

 • Mazda 2 1.3 High
  Connect Hatchback

  ยอดเงินฝาก : 50,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 10,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 620,000 บาท

  Mazda 2 1.3 High Connect Sedan

  ยอดเงินฝาก : 50,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 10,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 620,000 บาท

TOTAL DEPOSIT 100000 USD (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • HONDA Civic
  Turbo RS

  ยอดเงินฝาก : 100,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 20,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 1,219,000 บาท

  HONDA HR-V RS

  ยอดเงินฝาก : 100,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 20,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 1,199,000 บาท

 • MAZDA All-new
  Mazda3 2019 2.0 SP

  ยอดเงินฝาก : 100,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 20,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 1,198,000 บาท

  MAZDA CX-3 2.0 XDL

  ยอดเงินฝาก : 100,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 20,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 1,189,000 บาท

TOTAL DEPOSIT 150000 USD (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOYOTA Camry 2.5
  HV Premium

  ยอดเงินฝาก : 150,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 30,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 1,799,000 บาท

  HONDA Accord Hybrid TECH

  ยอดเงินฝาก : 150,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 30,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 1,799,000 บาท

 • MAZDA CX-5 XDL

  ยอดเงินฝาก : 150,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 30,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 1,770,000 บาท

  TOYOTA Fortuner 2.8 TRD Sportivo 4WD AT

  ยอดเงินฝาก : 150,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 30,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 1,723,000 บาท

TOTAL DEPOSIT 200000 USD (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • BMW 530e Elite

  ยอดเงินฝาก : 200,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 50,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 2,999,000 บาท

  BMW X2 sDrive20i M Sport X

  ยอดเงินฝาก : 200,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 50,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 2,999,000 บาท

 • BMW 320d Sport

  ยอดเงินฝาก : 200,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 50,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 2,959,000 บาท

  BENZ C 220d AMG Dynamic

  ยอดเงินฝาก : 200,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 50,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 2,890,000 บาท

TOTAL DEPOSIT 300000 USD (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • Porsche 718 Cayman

  ยอดเงินฝาก : 300,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 100,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 6,600,000 บาท

  BENZ S500 e Exclusive

  ยอดเงินฝาก : 300,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 100,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 6,460,000 บาท

 • Porsche Cayenne
  E-Hybrid

  ยอดเงินฝาก : 300,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 100,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 6,139,000 บาท

  BMW 730Ld sDrive M Sport

  ยอดเงินฝาก : 300,000 USD
  ปริมาณการเทรด : 100,000 lot
  มูลค่าของรางวัล : 6,139,00 บาท

ลงทะเบียน

 • กล่องจดหมายนี้ได้ถูกลงทะเบียนแล้ว

สมัครบัญชีใหม่

ติดต่อเรา

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ +66(0)2 821 5994

E-mail: [email protected]

Website: https://www.infinox.co.th

Facebook: @infinoxthailand

Twitter: @infinoxthailand

Line: @infinoxthailand

Instagram: @infinoxth

INFINOX Capital (‘Infinox’) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 10077880 โดยจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท IX Capital Group Limited ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส Securities Commission of The Bahamas (SCB) หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 มีที่อยู่จดทะเบียนที่ 201 ถนน เชิร์ช หมู่บ้านแซนดี้พอร์ท มารีนา จังหวัดแนสซอ นิว ประเทศบาฮามาส P.O Box N-3406 บริษัทอินฟินอกซ์มีนโยบายแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากเงินทุนของบริษัท โดยเงินฝากของลูกค้าจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารคอมมอนเวลธ์ประเทศออสเตรเลีย
การลงทุนทั้งหมดนำมาซึ่งความเสี่ยงและอาจส่งผลให้ได้ผลกำไรและขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์แบบเลเวอเรจ เช่น การแลกเปลี่ยนซื้อขายสกุลเงินต่างๆ (Forex) และสัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ที่มีความ เสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทั้งหมดเหล่านี้ มีจำนวนมากที่เป็นผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย การเลเวอเรจมีผลทำให้ทั้งได้กำไรและขาดทุนมากขึ้น ราคาของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์แบบเลเวอเรจอาจเปลี่ยนแปลง ไปเป็นการสร้างความเสียหายแก่คุณได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนของคุณและคุณอาจจำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มเติม สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่าเงินทุนของคุณมีความเสี่ยงจากการลงทุน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนว่าจะลงทุนกับเราหรือไม่ ทั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ คุณควรพิจารณา วัตถุประสงค์การลงทุน, ความรู้และประสบการณ์ในการเทรด และความสามารถในการชำระเงินของคุณ คุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินที่เป็นอิสระในกรณีที่คุณไม่เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คุณควรเทรดเฉพาะ Forex และ CFDs ในกรณีที่คุณมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและกำลังพิจารณาถึงเงินที่คุณสามารถแบกรับการสูญเสียได้ ในการนี้ INFINOX จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดก็ตาม อันเกิดจากการซื้อขายตามคำแนะนำ เว็บไซต์นี้รวมทั้งข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารนี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือมีไว้สำหรับการแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆที่เป็นพลเมืองหรือมีถิ่นที่อยู่ในหรือตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา, เบลเยียมหรือเขตอำนาจ ศาลอื่นใดที่ การแจกจ่าย, เผยแพร่, มีอยู่หรือใช้อยู่ขัดต่อกฎหมายหรือหรือข้อบังคับที่มีการบังคับใช้
X

เปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายพฤศจิกายน

เรียนลูกค้าที่เคารพ

เนื่องจากวันที่พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020เป็นวันขอบคุณพระเจ้า(US Thanksgiving) และวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2020 เป็นวันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า (The Day After Thanksgiving) ส่งผลกระทบต่อเวลาทำการซื้อขาย กรุณาตรวจสอบรายละเอียดวันและเวลาการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามตารางด่านล่างนี้

โปรดระวัง ตลาดอาจประสบกับปัญหาสภาพคล่องที่ลดลงจากวันหยุดซึ่งอาจส่งผลต่อการคำสั่งซื้อขาย ท่านมีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบสถานะการซื้อขายของท่านอย่างสม่ำเสมอ โปรดตรวจสอบเวลาซื้อขายตามตารางด้านล่างนี้

เวลาทั้งหมดต่อไปนี้เป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 วันและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O. Box N-3406, Nassau, Bahamas

คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่