การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

Tag Archives: กราฟ forex

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 01-Dec-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 01 Dec 2020 Previous Day Summary High: 1.20033 Low: 1.19227 VPOC: 1.19833 10 Days Range Analysis Maximum: 106.1 Minimum: 36.7 Average: 58.6 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 01 Dec 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 01 Dec 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 30-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 30 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.19639 Low: 1.19085 VPOC: 1.19239 10 Days Range Analysis Maximum: 106.1 Minimum: 36.7 Average: 57.0 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 30 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 30 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 25-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 25 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18963 Low: 1.18376 VPOC: 1.18732 10 Days Range Analysis Maximum: 106.1 Minimum: 36.7 Average: 60.5 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 25 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 25 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 24-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 24 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.19061 Low: 1.18000 VPOC: 1.18726 10 Days Range Analysis Maximum: 106.1 Minimum: 36.7 Average: 60.9 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 24 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 24 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 23-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 23 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18909 Low: 1.18497 VPOC: 1.18698 10 Days Range Analysis Maximum: 124.8 Minimum: 36.7 Average: 62.8 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 23 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 23 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 20-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 20 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18827 Low: 1.18161 VPOC: 1.18296 10 Days Range Analysis Maximum: 124.8 Minimum: 36.7 Average: 68.3 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 20 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 20 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 19-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 19 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18911 Low: 1.18492 VPOC: 1.18681 10 Days Range Analysis Maximum: 149.0 Minimum: 36.7 Average: 76.5 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 19 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 19 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 18-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 18 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18938 Low: 1.18426 VPOC: 1.18637 10 Days Range Analysis Maximum: 168.5 Minimum: 36.7 Average: 89.2 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 18 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 18 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 17-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 17 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18691 Low: 1.18141 VPOC: 1.18416 10 Days Range Analysis Maximum: 168.5 Minimum: 36.7 Average: 94.3 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 17 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 17 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 16-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 16 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18375 Low: 1.18008 VPOC: 1.18152 10 Days Range Analysis Maximum: 168.5 Minimum: 33.6 Average: 92.2 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 16 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 16 Nov 2020   วิเคราะห์โดย: