การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

Tag Archives: กราฟ forex

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 13-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 13 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18232 Low: 1.17586 VPOC: 1.18041 10 Days Range Analysis Maximum: 168.5 Minimum: 33.6 Average: 94.9 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 13 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 13 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 11-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 11 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18433 Low: 1.17797 VPOC: 1.18175 10 Days Range Analysis Maximum: 168.5 Minimum: 33.6 Average: 98.1 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 11 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 11 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 10-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 10 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.19201 Low: 1.17953 VPOC: 1.18910 10 Days Range Analysis Maximum: 168.5 Minimum: 33.6 Average: 96.4 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 10 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 10 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 09-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 09 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.18909 Low: 1.17953 VPOC: 1.18773 10 Days Range Analysis Maximum: 168.5 Minimum: 33.6 Average: 89.5 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 09 Nov 2020 EUR/USD: Volume Profile Chart for 09 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 05-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 05 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.17710 Low: 1.16025 VPOC: 1.17152 10 Days Range Analysis Maximum: 168.5 Minimum: 33.6 Average: 78.0 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 05 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 05 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 04-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 04 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.17400 Low: 1.16373 VPOC: 1.17038 10 Days Range Analysis Maximum: 108.6 Minimum: 33.6 Average: 67.0 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 04 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 04 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 02-Nov-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 02 Nov 2020 Previous Day Summary High: 1.17043 Low: 1.16400 VPOC: 1.16778 10 Days Range Analysis Maximum: 108.6 Minimum: 46.5 Average: 70.6 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 02 Nov 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 02 Nov 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 30-Oct-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 30 Oct 2020 Previous Day Summary High: 1.17588 Low: 1.16502 VPOC: 1.17529 10 Days Range Analysis Maximum: 108.6 Minimum: 46.5 Average: 69.4 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 30 Oct 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 30 Oct 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 29-Oct-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 29 Oct 2020 Previous Day Summary High: 1.17880 Low: 1.17178 VPOC: 1.17509 10 Days Range Analysis Maximum: 90.7 Minimum: 46.5 Average: 63.7 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 29 Oct 2020 EUR/USD: Volume Profile Chart for 29 Oct 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 27-Oct-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 27 Oct 2020 Previous Day Summary High: 1.18597 Low: 1.18033 VPOC: 1.18186 10 Days Range Analysis Maximum: 90.7 Minimum: 51.2 Average: 64.1 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 27 Oct 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 27 Oct 2020   วิเคราะห์โดย: