การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

Tag Archives: กราฟ forex

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 07-Oct-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 07 Oct 2020 Previous Day Summary High: 1.18078 Low: 1.17318 VPOC: 1.17872 10 Days Range Analysis Maximum: 72.4 Minimum: 34.8 Average: 74.0 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 07 Oct 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 07 Oct 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 06-Oct-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 06 Oct 2020 Previous Day Summary High: 1.17976 Low: 1.17088 VPOC: 1.17841 10 Days Range Analysis Maximum: 88.8 Minimum: 52.0 Average: 69.3 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 06 Oct 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 06 Oct 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 05-Oct-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 05 Oct 2020 Previous Day Summary High: 1.17478 Low: 1.16958 VPOC: 1.17161 10 Days Range Analysis Maximum: 140.3 Minimum: 52.0 Average: 74.5 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 05 Oct 2020 EUR/USD: Volume Profile Chart for 05 Oct 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 02-Oct-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 02 Oct 2020 Previous Day Summary High: 1.17696 Low: 1.17171 VPOC: 1.17423 10 Days Range Analysis Maximum: 140.3 Minimum: 44.4 Average: 73.7 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 02 Oct 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 02 Oct 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 01-Oct-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 01 Oct 2020 Previous Day Summary High: 1.17550 Low: 1.16843 VPOC: 1.17257 10 Days Range Analysis Maximum: 140.3 Minimum: 44.4 Average: 80.0 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 01 Oct 2020 EUR/USD: Volume Profile Chart for 01 Oct 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 30-Sep-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 30 Sep 2020 Previous Day Summary High: 1.17455 Low: 1.16626 VPOC: 1.16708 10 Days Range Analysis Maximum: 140.3 Minimum: 44.4 Average: 82.4 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 30 Sep 2020 EUR/USD: Volume Profile Chart for 30 Sep 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 29-Sep-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 29 Sep 2020 Previous Day Summary High: 1.16800 Low: 1.16151 VPOC: 1.16281 10 Days Range Analysis Maximum: 140.3 Minimum: 44.4 Average: 80.2 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 29 Sep 2020 EUR/USD: Volume Profile Chart for 29 Sep 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 28-Sep-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 28 Sep 2020 Previous Day Summary High: 1.16851 Low: 1.16121 VPOC: 1.16358 10 Days Range Analysis Maximum: 140.3 Minimum: 44.4 Average: 79.3 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 28 Sep 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 28 Sep 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 25-Sep-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 25 Sep 2020 Previous Day Summary High: 1.16869 Low: 1.16265 VPOC: 1.16560 10 Days Range Analysis Maximum: 140.3 Minimum: 44.4 Average: 77.5 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 25 Sep 2020  EUR/USD: Volume Profile Chart for 25 Sep 2020   วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis & Trade Plan for: 24-Sep-2020

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 24 Sep 2020 Previous Day Summary High: 1.17190 Low: 1.16512 VPOC: 1.16810 10 Days Range Analysis Maximum: 140.3 Minimum: 44.4 Average: 83.2 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 24 Sep 2020 EUR/USD: Volume Profile Chart for 24 Sep 2020   วิเคราะห์โดย: