การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

Tag Archives: ทฟไะน

รายงาน WTO : การค้าโลก "หดตัวแน่นอน"

องค์การการค้าโลก “WTO” รายงานว่า ปริมาณการค้าของโลกหดตัวลง 0.3% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 ซึ่งหากคิดปริมาณการค้าทั้งปี 2018 จะพบว่า มีการขยายตัว 3% เท่านั้น ต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ 3.9% ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงมาตลอด โดยจากปี 2017 ที่เคยขยายตัวถึง 4.6% องค์การการค้าโลก โดยปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการค้าขยายตัวต่ำกว่าคาด ได้แก่ 1) ประเด็นด้านภาษีศุลกากรและมาตรการตอบโต้ทางการค้า 2) เศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง 3) ความผันผวนในตลาดเงิน และ 4) สภาวะตลาดเงินตึงตัวในประเทศพัฒนาแล้ว ปี 2019 จะชะลอตัวลง WTO คาดการณ์ว่า การค้าโลกในปี 2019 จะขยายตัวเพียง 2.6 % เท่านั้น ปรับลดลงจากประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวที่ 3.7% ทั้งนี้เป็นการปรับลดลงตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ Tariff รถยนต์น่ากลัวกว่า Brexit Robert Koopman หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ WTOContinue Reading