การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

Tag Archives: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เศรษฐกิจเกาหลีใต้เข้าสู่ภาวะถดถอยในรอบ 17 ปี พิษโควิด-19 กระทบส่งออก

เศรษฐกิจเกาหลีใต้เข้าสู่ภาวะถดถอยในรอบ 17 ปี พิษโควิด-19 กระทบส่งออก เศรษฐกิจเกาหลีใต้ เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ 17 ปี จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ที่ฉุดภาคการส่งออกหดตัวลงอย่างหนัก ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเกาหลีใต้ติดลบ 3.3% ในไตรมาสที่ 2 (เมษายนถึงมิถุนายน) ขณะที่ไตรมาสแรกหดตัว 1.3% โดยเป็นการหดตัว 2 ไตรมาสติดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วในทางเทคนิค และยังเป็นการติดลบรายไตรมาสที่มากที่สุดนับจากปี 1998 ปัจจัยสำคัญที่บั่นทอน GDP เกาหลีใต้มาจากภาคการส่งออก ซึ่งติดลบถึง 16.6% เป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1963 ขณะที่ภาคการส่งออกถือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาหลีใต้ คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของ GDP ทั้งหมด อ้างอิง Bloomberg Infinox Thailand