การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

Tag Archives: วิเคราะห์กราฟ eur/usd

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 02-Mar-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 02 Mar 2021 Previous Day Summary High: 1.21012 Low: 1.20275 VPOC: 1.20434 10 Days Range Analysis Maximum: 120.6 Minimum: 44.8 Average: 74.6 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 02 Mar 2021 EUR/USD: Volume Profile Chart for 02 Mar 2021 วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 01-Mar-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 01 Mar 2021 Previous Day Summary High: 1.21828 Low: 1.20622 VPOC: 1.21535 10 Days Range Analysis Maximum: 120.6 Minimum: 28.5 Average: 70.1 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 01 Mar 2021 EUR/USD: Volume Profile Chart for 01 Mar 2021 วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 25-Feb-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 25 Feb 2021 Previous Day Summary High: 1.21747 Low:  1.21092 VPOC: 1.21562 10 Days Range Analysis Maximum: 80.6 Minimum: 28.5 Average: 58.1 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 25 Feb 2021 EUR/USD: Volume Profile Chart for 25 Feb 2021 วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 24-Feb-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 24 Feb 2021 Previous Day Summary High: 1.21801 Low: 1.21353 VPOC: 1.21482 10 Days Range Analysis Maximum: 80.6 Minimum: 28.5 Average: 55.1 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 24 Feb 2021 EUR/USD: Volume Profile Chart for 24 Feb 2021 วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 23-Feb-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 23 Feb 2021 Previous Day Summary High: 1.21693 Low: 1.20911 VPOC: 1.21469 10 Days Range Analysis Maximum: 80.6 Minimum: 28.5 Average: 58.1 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 23 Feb 2021 EUR/USD: Volume Profile Chart for 23 Feb 2021 วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 22-Feb-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 22 Feb 2021 Previous Day Summary High: 1.21445 Low: 1.120823 VPOC: 1.21343 10 Days Range Analysis Maximum: 80.6 Minimum: 28.5 Average: 54.9 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 22 Feb 2021   EUR/USD: Volume Profile Chart for 22 Feb 2021 วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 19-Feb-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 19 Feb 2021 Previous Day Summary High: 1.20946 Low: 1.20356 VPOC: 1.20777 10 Days Range Analysis Maximum: 97.8 Minimum: 28.5 Average: 58.4 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 19 Feb 2021 EUR/USD: Volume Profile Chart for 19 Feb 2021 วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 18-Feb-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 18 Feb 2021 Previous Day Summary High: 1.21036 Low: 1.20230 VPOC: 1.20417 10 Days Range Analysis Maximum: 97.8 Minimum: 28.5 Average: 61.1 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 18 Feb 2021 EUR/USD: Volume Profile Chart for 18 Feb 2021 วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 17-Feb-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 17 Feb 2021 Previous Day Summary High: 1.21695 Low: 1.20952 VPOC: 1.21116 10 Days Range Analysis Maximum: 97.8 Minimum: 28.5 Average: 57.6 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 17 Feb 2021 EUR/USD: Volume Profile Chart for 17 Feb 2021 วิเคราะห์โดย:

EUR/USD: Daily Analysis and Trade Plan for: 16-Feb-2021

บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 16 Feb 2021 Previous Day Summary High: 1.21452 Low: 1.21167 VPOC: 1.21382 10 Days Range Analysis Maximum: 97.8 Minimum: 28.5 Average: 57.8 S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File EUR/USD: Video Trade Plan for 16 Feb 2021 EUR/USD: Volume Profile Chart for 16 Feb 2021 วิเคราะห์โดย: