การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

Tag Archives: สกุลเงินต่างประเทศ

สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ เตรียมสอบสวนเวียดนาม แทรกแซงค่าเงินดองให้อ่อนค่าลง และค้าไม้ผิดกฎหมาย

สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ เตรียมสอบสวนเวียดนาม แทรกแซงค่าเงินดองให้อ่อนค่าลง และค้าไม้ผิดกฎหมาย สกุลเงินประเทศต่างๆ ข่าววันนี้ สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าเตรียมที่จะสอบสวนเวียดนามใน 2 ประเด็น อันประกอบไปด้วย ประเด็นการแทรกแซงค่าเงินดองให้อ่อนค่าลง เพื่อช่วยให้ได้เปรียบด้านการส่งออก หลังจากเวียดนามได้ดุลการค้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และประเด็นการค้าไม้ผิดกฎหมาย ซึ่งกระทบต่อธุรกิจค้าไม้ของสหรัฐฯ ทางด้านเวียดนามตอบโต้ท่าทีดังกล่าวระบุว่า ธนาคารกลางเวียดนามยังคงทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพด้านค่าเงินตามปกติ และไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนแบบจำเพาะที่จะทำให้เวียดนามได้ดุลการค้าแต่อย่างใด อ้างอิง: THE STANDARD สกุลเงินประเทศต่างๆ ข่าววันนี้