การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

Tag Archives: elliott wave theory

Elliott Wave Theory: ตอนที่ 2

[su_heading size=”20″]Wave’s Cycle and Basic Rules of Elliot Wave Theory: Part II[/su_heading] Market is Fractal of Nature ใน  Impulsive Wave 1, 3, 5 [su_highlight]ในแต่ละ wave จะประกอบไปด้วย 5 wave ย่อย[/su_highlight] (small/inner impulsive of lower degree) ส่วน Wave 2 และ 4 แต่ละ wave [su_highlight]ก็จะประกอบไปด้วย 3 wave ย่อย (a, b และ c)[/su_highlight] ในขณะที่ Corrective Wave A, B, CContinue Reading