การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ

Tag Archives: market context

Elliott Wave Theory: ตอนที่ 5

[su_heading size=”20″]Wave’s Cycle and Basic Rules of Elliot Wave Theory: Part V[/su_heading] Wave 2 หลังจาก Wave 1 จบ investors/traders ที่เทรดระยะสั้นจะเริ่มเก็บกำไร และในช่วงนี้เองที่ตลาดจะเริ่ม Side-way เพราะฉะนั้นในช่วง Wave 2 นั้นจะเป็นไปได้สูงที่เราจะเห็นตลาด Side-way สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เทรดเดอร์ระยะสั้นเช่น daytrader ก็จะซื้อเมื่อราคาลงไปเจอ support และ seller ก็จะขายตอนที่ราคาขึ้นไปเจอ resistance ในระยะสั้น การเทรดใน Wave ที่ 1 และ 2 นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเทรดในระยะสั้น ๆ ก็เนื่องมาจากนักลงทุนและเทรดเดอร์ยังไม่มั่นใจว่าตลาดจะไปทางไหน และในช่วงนี้ก็ควรเลือกตลาดในการเทรดด้วย เพราะถ้าไปเลือกเทรดในตลาดที่ volume น้อย volatillity ต่ำก็จะไม่คุ้มค่ากับเวลาและความเสี่ยง ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะเป็น Wave 2Continue Reading

Elliott Wave Theory: ตอนที่ 2

[su_heading size=”20″]Wave’s Cycle and Basic Rules of Elliot Wave Theory: Part II[/su_heading] Market is Fractal of Nature ใน  Impulsive Wave 1, 3, 5 [su_highlight]ในแต่ละ wave จะประกอบไปด้วย 5 wave ย่อย[/su_highlight] (small/inner impulsive of lower degree) ส่วน Wave 2 และ 4 แต่ละ wave [su_highlight]ก็จะประกอบไปด้วย 3 wave ย่อย (a, b และ c)[/su_highlight] ในขณะที่ Corrective Wave A, B, CContinue Reading