ประเภทบัญชีเทรด INFINOX

ประเภทบัญชีเทรดของโบรกเกอร์ INFINOX มีทั้งหมด 2 แบบคือ ECN และ STP ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละบัญชีดังนี้