ประกาศ
ดาวน์โหลด
MT4

VPS คืออะไร?

VPS (Virtual Private Server) คือ "เซิร์ฟเวอร์เสมือนแบบส่วนตัว" ซึ่งเซิร์ฟเวอร์โดยทั่วไปเป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือเครื่องแม่ข่ายที่คอยบริการสิ่งต่างๆ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย เช่น บริการระบบ เก็บข้อมูล ถ่ายโอนข้อความ อีเมลหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น แต่ข้อเสียของเซิร์ฟเวอร์ปกติ คือ ลูกข่ายจะไม่ สามารถเข้าถึงหรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ ในเครื่อง Server ได้ แต่สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนแบบส่วนตัว หรือ VPS ลูกข่ายสามารถติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการได้ ซึ่งเท่ากับว่า เรากำลังเช่าคอมพิวเตอร์ มาอีก 1 เครื่องและจะทำอะไรกับมันก็ได้ ดังนั้น นักลงทุนหรือเทรดเดอร์ก็สามารถติดตั้งโปรแกมการเทรด, ระบบ เทรดอัตโนมัติ (EA), รวมถึงสามารถปรับแต่งอัลกอริทึมต่างๆ ให้สามารถรันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลา สรุปก็คือ นักลงทุนหรือเทรดเดอร์ ไม่จำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์ของตัวเองเพื่อรัน EA ตลอดเวลา แต่ใช้ บริการ VPS ให้รัน EA แทนได้

บริษัทมีบริการ VPS ให้ไหม?

มีการคิดค่าบริการ VPS หรือไม่?

เงื่อนไขในการขอใช้บริการ VPS นั้นคือท่านจะต้องมียอดอิควิตตี้ (Equity) ที่มากกว่า 10,000 USD และ ต้องทำการซื้อขายอย่างน้อย 50 lot ขึ้นไป จึงจะได้รับสิทธิ์ในการขอใช้บริการ VPS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หาก ลูกค้าที่คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวท่านสามารถขอใช้บริการ VPS ได้โดยมีค่าธรรมเนียม 35 USD ต่อเดือน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะถูกหักอัตโนมัติในวันทำการแรกของเดือน

X

ประกาศปิดการซื้อขายเดือนกรกฎาคม

เรียนลูกค้าที่เคารพ

เนื่องจากวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2020 เป็นวัน Hong Kong SAR Establishment Day วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2020 เป็นวัน Day Before Independence Day และวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2020 เป็นวัน US Independence Day กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเวลาทำการซื้อขายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามตารางด้านล่างนี้

โปรดระวัง ตลาดอาจประสบกับปัญหาสภาพคล่องที่ลดลงจากวันหยุดซึ่งอาจส่งผลต่อการคำสั่งซื้อขาย ท่านมีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบสถานะการซื้อขายของท่านอย่างสม่ำเสมอ โปรดตรวจสอบเวลาซื้อขายตามตารางด้านล่างนี้

เวลาทั้งหมดต่อไปนี้เป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+3 วันและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทอินฟินอกซ์แคปปิตอล (INFINOX) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ IX Capital Group Limited ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส หมายเลขตรวจสอบ SIA-F188 บริษัท Infinox ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบาฮามาส ที่อยู่สำนักงาน 109 Church Street, Sandyport PO Box SP-62756, Marina Village, Nassau, The Bahamas

คำเตือนความเสี่ยง: การทำธุรกรรมซื้อขาย CFDs เป็นการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเลเวอเลจ จัดว่าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุน อาจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางราย การใช้ Leverage ในระดับสูงอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการลงทุนได้ ก่อนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ท่านควรทำการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการเทรด ระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดในการลงทุน ท่านจึงควรพิจารณาลงทุนในระดับที่ท่านยอมรับการขาดทุนได้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex หรือสอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินก่อน หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ คุณต้องคำนึงเสมอว่าผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่สามารถอ้างอิงถึงการดำเนินงานในอนาคต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่อไปหรือไม่ ข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ผู้ใดนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน เช่นสหรัฐอเมริกา เบลเยียม รวมถึงบริการและข้อมูลการลงทุนที่ปรากฎในเว็บไซด์นี้ไม่ได้นำเสนอต่อบุคคลในประเทศที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เองในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ผู้นั้นอาศัยอยู่