ประกาศ
ดาวน์โหลด
MT4

VPS คืออะไร?

VPS (Virtual Private Server) คือ "เซิร์ฟเวอร์เสมือนแบบส่วนตัว" ซึ่งเซิร์ฟเวอร์โดยทั่วไปเป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือเครื่องแม่ข่ายที่คอยบริการสิ่งต่างๆ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย เช่น บริการระบบ เก็บข้อมูล ถ่ายโอนข้อความ อีเมลหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น แต่ข้อเสียของเซิร์ฟเวอร์ปกติ คือ ลูกข่ายจะไม่ สามารถเข้าถึงหรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ ในเครื่อง Server ได้ แต่สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนแบบส่วนตัว หรือ VPS ลูกข่ายสามารถติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการได้ ซึ่งเท่ากับว่า เรากำลังเช่าคอมพิวเตอร์ มาอีก 1 เครื่องและจะทำอะไรกับมันก็ได้ ดังนั้น นักลงทุนหรือเทรดเดอร์ก็สามารถติดตั้งโปรแกมการเทรด, ระบบ เทรดอัตโนมัติ (EA), รวมถึงสามารถปรับแต่งอัลกอริทึมต่างๆ ให้สามารถรันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลา สรุปก็คือ นักลงทุนหรือเทรดเดอร์ ไม่จำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์ของตัวเองเพื่อรัน EA ตลอดเวลา แต่ใช้ บริการ VPS ให้รัน EA แทนได้

บริษัทมีบริการ VPS ให้ไหม?

มีการคิดค่าบริการ VPS หรือไม่?

เงื่อนไขในการขอใช้บริการ VPS นั้นคือท่านจะต้องมียอดอิควิตตี้ (Equity) ที่มากกว่า 10,000 USD และ ต้องทำการซื้อขายอย่างน้อย 50 lot ขึ้นไป จึงจะได้รับสิทธิ์ในการขอใช้บริการ VPS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หาก ลูกค้าที่คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวท่านสามารถขอใช้บริการ VPS ได้โดยมีค่าธรรมเนียม 35 USD ต่อเดือน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะถูกหักอัตโนมัติในวันทำการแรกของเดือน